Het Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) is niet het gevolg van een besmetting met het muizenleukemievirus XMRV. Dit stelt de redactie van Science op basis van 2 artikelen in de editie van 2 juni van het blad. In 2009 publiceerde Science een artikel dat het tegendeel beweerde. Onderzoekers uit het Amerikaanse Reno ontdekten