Burnout

Oorzaak:

Langdurige lichamelijke en/of psychische overbelasting. Bij een burnout zijn de symptomen werkgerelateerd met beperkingen in het beroepsmatig en het sociaal functioneren.

Symptomen zijn o.a:

 • gevoel van opgebrand zijn, uitgeput
 • concentratieproblemen
 • extreme vermoeidheid
 • lusteloosheid
 • overal tegenop zien
 • emotioneel, huilbuien
 • hyperventilatie
 • chaotisch denken
 • verminderde weerstand
 • niet meer goed horen wat mensen om je heen zeggen
 • niet meer zien en oppikken wat er om je heen gebeurd
 • overgevoelig voor licht en geluid
 • zich ongemakkelijk voelen tijdens sociale contacten, het zweet breekt je uit
 • zichzelf afsluiten van de omgeving, afzondering
 • down, depressief

Behandeling:

Bio-energetisch onderzoek met o.a: EDA, Wellness vitaliteitsrapport en energiescans om energetische blokkades en belasting aan te tonen
Blokkades op fysiek-energetisch en psycho-emotioneel niveau behandelen met:

 • I-Light
 • Hyperphoton 3D
 • Aqua-Chi Ionisatie Detoxificatie
 • Bewustzijnsgesprek en behandeling door Gi-recovery coach

Door de dysbalans en blokkades op fysiek-energetisch en psycho-emotioneel niveau te elimineren wordt op alle niveaus (hormonaal,, neurogeen, stofwisseling en psycho-emotioneel) de balans herstelt en functioneert alles weer optimaal U zit weer lekker in uw vel, bruist van energie en heeft weer zin om te leven, te genieten, te werken.