Vitaliteit en gezondheid van zelfstandige ondernemers en werknemers

De kwaliteit van gezondheid en presteren behoudt zijn waardigheid bij het bewust en doelgericht behandelen naar nut en noodzaak met de beschikbare voorzieningen

Introductie

In dit informatiedocument neem ik de vrijheid u als primair betrokkene bij dit bedrijf te informeren over IVG Health IN Business (specialistische afdeling van IVG Health & Business), diverse mogelijkheden voor behandeling en de praktische invulling ervan binnen uw bedrijf.

IVG Health IN Business is gespecialiseerd in het preventief ondersteunen en bevorderen van de vitaliteit en gezondheid van zelfstandige ondernemers en werknemers in het bedrijfsleven. Wij zorgen voor individueel en bedrijfsmatig afgestemde behandelingen op maat, in overeenstemming met de heersende werkomstandigheden. Ik ben in februari 2000 gestart met het inrichten van mijn huidige praktijk. Gaande weg heb ik vorm en invulling geven aan diverse behandelmethoden, waarvan ik u in dit document verder zal informeren. Tot op heden heb ik vele behandelingen gedaan bij cliënten van alle leeftijden, van 2 maanden oud tot 100 jaar, die met een diversiteit aan klachten of andere fysieke en/of geestelijke tekorten en disfuncties, zich bij mij gemeld hadden.

Als specialist praktiseer ik in aanvullende geneeswijzen bovenop de reguliere geneeskunde, die u ontvangt van uw huisarts of medisch specialist. De door mij gekozen aanpak vindt zijn oorsprong in de kwantum fysica*. De afgelopen 10 jaar heb ik hier zeker 3500 consulten mee gedaan. Binnen mijn beroepsgroep is hierdoor sprake van een verworven competentie, waarbij het resultaat en de tevredenheid bij de cliënt ligt.

Ik werk met apparatuur die ontwikkeld is vanuit de ruimtevaart door internationale wetenschappers*. Hiervoor is door hen 15 jaar onderzoek gedaan met meer dan een miljoen meetresultaten voordat de apparatuur door professionals, zoals ik in gebruikt kon worden genomen.

Binnen Nederland heeft het bedrijf I-Health de apparatuur nog verder door ontwikkeld. Met deze apparatuur specifiek, maar ook met overige apparaten (lees dit verder in dit document) werk ik sinds februari 2000.

Waarom informeer ik U?

Ik onderneem deze wijze van informeren in het belang van de ingezetenen van uw bedrijf vanuit een menslievende en dienstverlenende instelling, om de kwaliteit van gezondheid en presteren op peil te houden en als het mogelijk is de kwaliteit van gezondheid en presteren te bevorderen.

Zeker in het huidige tijdsgewricht is het belangrijk goed voor u zelf te blijven zorgen. Alleen al door de kwaliteit van gezondheid te behouden bevordert dit de levenslust en het welbevinden, motivatie en prestatie, psycho-emotionele stabiliteit en stressbestendigheid en vermindert dit de kosten van ziekteverzuim. Ik ondersteun u hierbij.

U leest verder op in dit document wat de mogelijkheden zijn voor wat betreft de behandeling en met welke apparatuur. Ook geef ik informatie over de vergoedingsmogelijkheden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dit verschilt echter per zorgverzekeraar

Ik zal na het toesturen van dit informatiedocument contact met u opnemen om u na afspraak verder te informeren. Op basis van ons overleg kunnen er goede afspraken gemaakt worden. Ik heb de mogelijkheid u door middel van een diapresentatie beeldend en volledig te informeren.

Download Folder